İngilizce’den türetilmiş bir kelime olan Exproof,  Explosion ve Proof sözcüklerinin birleşiminden oluşmaktadır. Türkçe karşılığı patlama olan explosion ve kanıt olan proof kelimelerinin birleşiminden oluşturulmuş Amerikan bir tabirdir. Exproof kelimesi patlamaya karşı korunmuş olarak Türkçe’ye çevrilmektedir.Piyasada kullanılan şekli ile Exproof patlamaya karşı korunmuş aletler olarak tanımlanabilir.

Özellikle patlama riski fazla olan sektörlerde kullanılan elektrikli aletlerin patlamaya karşı korumalı şekilde olması gerekli ve zorunludur. ( Patlama riski olan sahalarda Exproof ürün kullanımına dair 30.12.2006 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yazı ile yasal zorunluluk getirilmiştir.)  Bir noktada patlama oluşabilmesi için temel olarak oksijen , tutuşabilir madde ve ateşleme aracının bir araya gelmesi gerekmektedir. Patlama olasılıklarını en aza indirgenmesini sağlamak için çeşitli önlemler alınmakla birlikte patlama durumunun gerçekleşmesi halinde sonuçlarının en aza indirgenmesi için de çeşitli önlemler alınması gerektiği ortadır.Bu durumda patlama riskinin yüksek olduğu saha ve sektörlerde tüm cihaz ve elektrik aksamının patlamaya karşı korunaklı olacak şekilde dizayn edilmiş olması gereklidir.

Peki Exproof Ürünler Patlamaya Karşı Nasıl Dayanıklı Olabilirler? 

Exproof ürünler patlamaya karşı korunaklı bir yapıda üretilmiş ve montajı yapılmış ürünlerdir. Bu ürünlerde kullanılan özel maddeler aksam üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir patlama ve yanma durumunda cihazın zarar görmesini engelleyen bir tür zırhla kaplanmaktadır. Bu ürünlerin üretim aşamasında farklı emniyet devreleri ve ölçümlemeler kullanılır.

Exproof Ürünleri Kim Denetliyor ?

Exproof ürünler uluslararası Ex standartlarına uygun olmak zorundadır. Exproof ürünlerin taşıması gerekli standartlar ATEX ,IEC ve IECEx standartlarıdır. Bu standartlara göre yapılan üretimler bağımsız test kuruluşları tarafından test edilerek onaylanmaktadır. Üretim firmalarının standartlara uygun üretim yapıp yapmadığı ile ilgili çok sıkı denetim çalışmaları yürütülmektedir.

Exproof Ürün Sınıflandırması

Hangi ürünün nerede kullanılacağına dair sınıflandırma sektörlere ve bu sektörlerde ki tehlike derecelendirmelerine göre yapılmaktadır. Sıklıkla kullanılan exproof malzemeler arasında exproof pano ,kablo ,armatür , fan , motor , lamba, projektör şeklinde liste çoğaltılabilir.