Patlama bölgesinde kullanılan elektrikli aletler, bölgenin tanımına göre farklı şekillerde sınıflandırılır. Firmamız uluslararası standartlara uyun olarak yapılan patlayıcı bölge sınıflandırmalarına uygun koruma sınıfları oluşturmaktadır. Her işletmede aynı oranda olmayan ve değişkenlik gösteren patlayıcı bölge sınırları için kullanılacak elektrikli aletler de aynı olmamalıdır. İşletmeniz bu sınıflandırmalardan hangisinde yer alıyorsa ona göre koruma sınıflarından tercih etmeniz büyük önem taşıyor.

D Tipi Koruma

Patlayıcı ortamda oluşan atmosferin yayılmasını engellemek için oluşturulan muhafaza sistemine sahiptir. Kontrol anahtarı, şalter, motor, aydınlatma, kontrol paneli ve ısıtıcılar D tipi koruma kapsamında yer almaktadır.

E Tipi Koruma

E tipi korumada, elektrikli cihazların aşırı ısınmasına ya da herhangi bir kıvılcım oluşturmasına engel olmak için yapılan artırılmış korumadır. Bağlantı kutuları, armatürler, dağıtım kutuları ve terminaller E tipi koruma özelliğine sahiptir.

P Tipi Koruma

P tipi korumada amaç cihazı muhafaza etmektir. Dışarıdan cihaza girecek sızıntıları önlemek için oluşturulan basınçlı bir koruyucudur. Motor, bilgisayar, analizatör, anahtar ve paneller P tipi korumaya sahiptir.

İ Tipi Koruma

Ortamda kullanılan elektrikli cihazlar kendinden emniyetli ise İ tipi korumaya sahiptir. Tehlike durumunda enerjisini kısıtlayabilen sistem sayesinde ateşleme engellenir. Sensörler, kontrol teknolojisi, ölçüm ve bilişim teknolojisi ve akçuatörler İ tipi koruma özelliğine sahip cihazlardır.

N Tipi Koruma

Patlayıcı ortamda kıvılcım oluşturacak yeterliliğe sahip olmayan ark koruma prensibine sahip bir koruma tipidir.