Patlayıcı (katı, sıvı, gaz ya da toz maddenin), hava (oksijen) ve kıvılcım (elektrikli cihaz, piriz, aydınlatma vs.) bulunan ortamlar patlayıcı bölge özelliğine sahiptir. Bu üç unsurun belli oranda bir araya gelmesiyle oluşan patlayıcı bölge her işletmede aynı etkiye sahip olmaz. Bu üç unsur bazı işletmelerde sürekli risk teşkil ederken bazı işletmelerde ise arada bir risk oluşturur. Bunun için de patlayıcı bölge tanımı diğer bir deyişle zone sınırları belirlenmelidir. Bu konuda iki farkı görüş bulunmaktadır. Firmamız tüm bu çalışmaları yakından takip ederek, her türlü gereksinime uygun hizmet vermektedir.

Batı Avrupa Görüşü (Zone Sınıflandırması)

Zone sınıflandırmasında gazlar için belirlenen sınırlar şu şekildedir;

  • ZONE 0: Yüksek oranda yanıcı gazın uzun süreli olarak bulunduğu bölge.
  • ZONE 1: Yanıcı gazın sızıntı sebebiyle bulunduğu bölge.
  • ZONE 2: Yanıcı gazın çeşitli kazalar sonucu kısa süreliğine bulunduğu bölge.

Zone sınıflandırmasında yanıcı tozlar için belirlenen sınırlar ise şu şekildedir;

  • ZONE 20: Patlayıcı tozun sürekli olarak bulunduğu bölge.
  • ZONE 21: Patlayıcı tozun arada bir bulunduğu bölge.
  • ZONE 22: Patlayıcı tozun kısa süreliğine bulunduğu bölge.

Kuzey Amerika Görüşü (Division Sistemi)

Bu görüşe göre patlayıcı bölge ikiye ayrılır.

  1. Division 1: İşletmede normal koşullarda var olan patlayıcı ortamlar division 1 olarak sınıflandırılır.
  2. Division 2: İşletmede normal koşullarda olamayan ve kaza gibi istisnai durumlarda oluşan patlayıcı ortam varsa division 2 sınıflandırması yapılır.