Patlama sıcaklığı, alev ya da kıvılcımın bulunmadığı ortamlarda yangın çıkarabilecek potansiyele sahip minimum sıcaklıklar. Patlama sıcaklığı ortamın şeklinden, yüzeyin büyüklüğünden ve ortamda risk oluşturan yanıcı maddenin çeşidinden etkilenmektedir. Bütün bu şartlar normal atmosfer koşulları altında gerçekleşiyorsa ortamda patlama sıcaklığının varlığından söz edilebilir. Bir başka deyişle ısıtma kaynağından ya da ısınmadan bağımsız olarak kendi kendine oluşan ve şiddeti duruma göre değişebilen patlamaya neden olan ısı derecesidir.

Patlama Sıcaklığının Sınıflandırılması

Patlama sıcaklığı için NEC, IEC 60079 – 4, CENELEC gibi standartlar baz alınarak sınıflama yapılmaktadır. Uzmanların ortak kararı ise en düşük olan pratik değerin bulunması üzerinedir. Bu kıstas da baharların ve gazların ısı sınıflamasına göre belirlenir. Isı sınıflarına uygun yapılan sınıflandırmada elektrikli aletlerin ve teknolojik aletlerin yüzey sıcaklıklarına göre yapılmıştır. Burada dikkat edilen husus ise aletlerin yüzey sıcaklığının kıvılcım ya da alev alma ihtimali hariç tutulmasıdır.

Isı Grupları

NEC, EN ve IEC ye göre kabul edilen ısı grupları şu şekildedir;

  • T1: Maksimum yüzey sıcaklığı 450 °C, ortamın patlama sıcaklığı >450°C, ısı gurubu T1 (450 °C)
  • T2: Maksimum yüzey sıcaklığı 300 °C, ortamın patlama sıcaklığı >300
  • T3: Maksimum yüzey sıcaklığı 200 °C, ortamın patlama sıcaklığı >200 135 100 85