Çalışma ortamında yer alan ve yanıcı özelliği olan farklı maddelerin bir arada olması patlama riski oluşturmaktadır. Parlayıcı, yanıcı, patlayıcı, toz, nitelikli gaz ya da nitelikli buharların hava ile karışması ortamda patlayıcı kıvam oluşturur. Bu atmosfere sahip mekanlara patlayıcı ortam denir.

Birçok fabrika, iş yeri ve depolama alanında bu tehlikeli maddeler bir arada bulunmak zorunda oluyor. Fakat ex proof cihazlar sayesinde bu tehlikeli maddelerin bir ya da birkaç tanesi ortamdan uzaklaştırılıyor. Firmamız bu konuda uluslararası standartlara uygun üretim yapmaktadır. Bu sayede patlayıcı ortamda bulunan ve patlamaya neden olan faktörleri kontrollü bir şekilde ortamdan uzak tutuyoruz.

Patlayıcı Ortamı Oluşturan Unsurlar

Patlayıcı ortam, eğer gereken önlem alınmazsa ciddi maddi hasarlara neden olmaktadır. Bir ortamına patlayıcı ortam diyebilmek için üç unsuru birden bulunduruyor olması gerekiyor.

Parlayıcı ortamı oluşturan unsurlar şu şekildedir;

  1. Patlayıcı, yanıcı gaz, toz, buhar ya da patlayıcı özelliğe sahip herhangi bir madde
  2. Patlamaya neden olacak kıvılcım ya da ateşleyici bir güç kaynağı
  3. Havada bulunan oksijen gazı

Patlayıcı ortamda yer alan bu unsurdan birinin bile devre dışı bırakılması patlama tehlikesini ortadan kaldırır.

Patlayıcı Ortamda Güvenlik

Patlayıcı ortamlar her an risk teşkil eden bölgelerdir. Bu yüzden emniyet ve güvenlik konusunda güvenilir firmalardan ex proof cihazların satın alınması gerekiyor. Ortamda bulunan yanıcı, parlayıcı madde ya da tozlar bazen de anlık patlayıcı ortam oluşturabilmektedir. Bu tarz ortamlarda da yine güvenliği sağlamak için özel üretilmiş, standartlara uyun ex proof cihazlar tercih edilmelidir.