Patlayıcı gazlar arasında en yaygın bilinenleri tüp gaz, doğalgaz, hidrojen ve asetilendir. Evde, iş yerinde, kaynak yaparken ve araçlarda kullanılan bu gazlar hava ile etkileşime girdiğinde patlayıcı haline gelebiliyor. Ortamda bulunan en ufak bir kıvılcım, ciddi bir patlamaya neden olabilir. Hava, patlayıcı madde ve kıvılcımın belirli oranlarda bir araya gelmesi patlayıcı ortam oluşturmaktadır. Bu gazların patlama üst sınırı ve alt sınırı çok iyi bilinmelidir. Ortamda kullanılan ve kıvılcıma neden olan elektrikli cihazların doğru seçilmesi işte burada önem arz ediyor.

Yanıcı Sıvılar

Yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı sıvılar benzin, mazot, benzol ve tiner gibi petrol türevi ürünlerdir. Buharlaşıp hava ile karışan bu sıvılar patlayıcı ortam oluştururlar. Belirli oranda yanıcı sıvı ile hava karışır yine belli oranda kıvılcım ortama dahil olursa patlama kaçınılmaz olmaktadır. Sıvı patlayıcıların tehlike sınıflaması Amerikan NFPA 30 standartları baz alınarak yapılıyor. Bütün dünya ülkelerinde de bu uygulama hakimdir. Firmamız, uzman kadrosu ile bu standartlara uyun cihazlar üreterek yanıcı sıvılardan kaynaklanacak patlamaların önüne geçmektedir

Yanıcı Tozlar

Ortamda bulunan yanıcı katı maddelerden ayrılıp havaya karışan tozlar, havada toz bulutu halinde dururlar. Bu ince toz bulutu tabakası, havayla karışarak yanıcı, patlayıcı bir özelliğe sahip olur. Üstelik yanıcı tozlardan oluşan patlama zincirler şeklinde devam eder. Bir toz bulutunda oluşan patlama diğer toz bulutuna atlar ve bu şekilde devam edip büyük tehlike yaratır.