Exproof kelimesi explosion proof sözcüğünün kısaltılmış halidir. Anlamı ise patlamaya, kıvılcıma karşı korunmuştur. Bu terim ilk kez 1896 yılında ABD’de bazlı kurulan Ulusal Yangın Koruma Topluluğu (NFPA) tarafından 1987 yılında yayımlanmaya başlayan NEC Ulusal Elektrik Kuralları ile birlikte kullanıldı ve yaygınlaşmaya başladı. Aynı şekilde de exproof elektrikli aletler olarak bilinen bu işlev, uluslararası ex standartına göre uygun bir şekilde üretiliyorlar.

Bu işleve sahip ürünlerin amacı, kullanıcıyı ve çevresindekileri tehlikeli çalışma sahalarında patlamalara, kıvılcım ve ark gibi felaketlerden korumaktır. Çoğu ticari satış noktalarında, exproof kelimesi yerine patlamaya karşı veya kıvılcım önleyici kelimeleri de kullanılıyor. Aynı şekilde İngilizce’de diğer bir adı olan explosion protection olarak da piyasalarda yer alıyor. Bu kelimenin manası da aynı şekilde, patlama önleyicidir

Exproof Ürünlerin İmalatında Süreçler

Sürecin ilk başında uygulama bölümü olarak adlandırılan bu kısımda, potansiyel patlayıcı ihtimali taşıyan, patlama ihtimali olan atmosfer içeren alanları bölgeye ayırarak işe başlanıyor. Belirlenen çalışma sahası ya da sahalarında kullanılacak aletlerin, ekipmanların da kategorilere ve gruplara ayrılması zorunludur. Ürün gruplarına ayırma bölümüne geldik. Burada kullanılacak olan aletlerin, ekipmanların iki ana kategoriye ayrılması gerekiyor.

İlk grup yer altı madenlerini kapsarken ikinci grup diğer bütün çalışma sahalarını ve uygulamaları içinde barındırıyor. Sıra potansiyeli olan patlama ihtimalli atmosferli bölgelerin, sahip olduğu atmosferin kesafeti ve patlama riskini oluşturan şartların sıklığına göre uygulanan bölgelere ayırma kısmında. Bölgelere ayırırken ise altı gruba ayrılıyor. Tehlikeyi oluşturan unsurlar için duman, yanıcı gaz veya gazlar, yanıcı toz ve buhar arasında bir ayrım daha yapılıyor.

Hangi Çalışma Alanlarında Kullanılıyor?

Bu özellikli ürünlerin çoğu LPG gaz ve doğal gaz kullanılan alanlarda, petrol satış istasyonlarında, yeraltı maden ocaklarında, kömür madenlerinde, toz ürünlerin imalat edildiği fabrikalarda kullanılıyor. Bunların dışında en önemli olarak kimyasal madde içeren tüm çalışma sahalarında kullanılıyor. İş sahibi tarafından bu tür özel işleve sahip ürünler kullanılmasalar, tercih edilmeseler dahi, insan ve çevre güvenliği için exproof ürünlerin kullanılması gerekiyor.

Kullanıldığı Ürünler

Çalışanları ve çevresindekileri güvende tutmak için tasarlanan bu ürünler, eğer çalışma sahanızda başka bir yerde patlama meydana gelmesi sonucunda exproof özellikleriyle patlamadan kendini korumuş bir vaziyette olacaktır. Yangın gibi, ateş sonucu meydana gelen felaketler iş yerinizde olsa dahi, ürünler hasar yahut zarar görmemiş halde olacaklardır.

İçinde bu özelliğe sahip ürünlerden bazıları şunlardır:

  • Boru Contaları, Hava Filtreleri ve Kanalizasyonlar: Duvarda açılmış havalandırma sisteminin çalışmasını sağlayan, elektrik sistemlerinde nem birikmesini önleyen ve elektrik tesisatının diğer bölümlerine kanal, gaz, buhar ve alev geçişini önleyen boru bağlantı parçalarıdırlar.
  • Geleneksel Kontrol İstasyonları: Uzaktan ve yerel motor kontrolü, görsel göstergeler ve devre kontrolü ve seçimi için. Çeşitli butonlar, pilot ışıkları ve seçici anahtarlar sunar. Hem tehlikeli hem de tehlikeli olmayan alanlar için uygundur.
  • Muhafazalar: Dünyadaki en zorlu tehlikeli alanı ve endüstriyel uygulama gereksinimlerini karşılamak için yapılmış ve yapılandırılmış muhafazalar, bağlantı kutuları ve alet muhafazalarından oluşuyor.
  • Aydınlatma: İçerisinde LED özellikli çıkış tabelaları ve acil durum ışıkları, projektörler, floresan armatürler ve akkor aydınlatmalar gibi pek çok ürünler bulunuyor.
  • Konnektörler: Kara tabanlı ve açık deniz sondaj makinelerinde kullanım için özellikle tasarlanan modelleri mevcuttur. Fiş kartı panelindeki motor yüklerinde ve kontrol devrelerinde kullanıldığı gibi kontrol kutusundaki kontrol, veri ve güç devrelerinde kullanılır ve de delme işleminin çalışmasını sağlayan aparatı çalıştıran üst tahrik sisteminde kullanılıyor.
  • Fişler ve Prizler: Motorlar, motor jeneratör setleri, aletler ve aydınlatma sistemleri gibi taşınabilir veya sabit elektrikli ekipmanların bağlanması için üretiliyorlar.